Kategoriarkiv: SSAG

SSAG-exkursion till Svalbard i juli 2023

Exkursion med focus på högarktisk miljö i det område på jorden som redan har jordens kraftigaste temperaturhöjning orsakad av klimatförändringen.

Vi exkurerar på Svalbards västkust med Isfjord Radio som utgångspunkt. Härifrån gör vi dagsturer till fots och med mindre båt. Docent Jonas Åkerman, som forskat i området sedan 1972, är huvudguide och han kommer att vara assisterad av yngre forskare från Lunds universitet och lokala guider.

Exkursion till Svalbard (PDF)

Ett tvetydigt arv

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi inbjuder till seminarium om Gustaf Retzius och Anna Hierta-Retzius.

Dag och tid: Torsdagen den 13 oktober, 2022, kl. 18.00–20.30.

Plats: Högbomssalen, Geovetenskapens hus (hus U, plan 3), Svante Arrhenius väg 12, Frescati, Stockholms universitet, Stockholm (T-bana: Universitetet, busshållplats: Universitetet norra).

Gustaf Retzius (1842–1919) och hans hustru Anna Hierta-Retzius (1841–1924) var personer med en central plats i historieskrivningen för såväl Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG), Stockholms universitet och det s.k. Spökslottet (Schefflerska palatset på Drottninggatan). De lämnade efter sig ett tvetydigt eftermäle. De hade både varit liberala och socialt engagerade förkämpar för arbetarnas och kvinnornas sak och drivit kontroversiell skallmätningsforskning, som kommit att ingå i historiken kring svensk rasism.

Vid detta seminarium presenterar professor Nils Uddenberg sin bok Skallmätaren: Gustaf Retzius – hyllad och hatad (2019) och författaren Gerda Helena Lindskog berättar om sin kommande bok kring Anna Hierta-Retzius Mellan triumfer och nederlag. Vi hoppas både få bekanta oss med familjen Retzius omspännande intressefält, men också få diskutera de etiska problem som ligger i hanteringen av familjens efterlämnade intellektuella arv, i ljuset av samtida värderingar. Professor Sten Hagberg, tidigare ordförande i SSAG, modererar. I pausen bjuder vi på fika. Ingen föranmälan krävs!

Varmt välkomna!

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

Inbjudan (pdf)

Geografdagarna 2022

Kulturgeografiska institutionen och Uppsala universitet hälsar alla hjärtligt välkomna till 2022 års Geografdagar den 1-2 november.

Geografdagarna är en nationell mötesplats för geografilärare på alla nivåer, geografilärarutbildare från universitet och högskolor samt andra med intresse för geografiutbildning. Geografdagarna arrangeras av Kulturgeografiska institutionen Uppsala universitet i samarbete med Geografilärarnas Riksförening och med stöd av SSAG (Svenska sällskapet för Antropologi och Geografi). Det avslutande kollokviet som ingår i konferensen arrangeras av Nationalkommittén i Geografi med stöd av Kungliga Vetenskapsakademin.

Geografdagarna startar den 1 november kl. 09.30 med registrering och kaffe i Lokstallarna, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10 A. Sessionerna börjar 10.15 och hålls i Ekonomikums lokaler Geografdagarna avslutas den 2 oktober kl. 15.30. I programmet ingår föreläsningar (Keynote), workshops och bokbord posterutställning.

Keynotes

Péter Bagoly-Simó
Humboldt-Universität zu Berlin, Geographisches Institut, Didaktik der Geographie Sustainableography
On Geographical Knowledge and Sustainable Development

Clare Brooks
Professor of Education, University College London, Institute of Education
Becoming a geography teacher in this day and age: how spatial theory can help

Gabriel Bladh
Professor i Samhällsvetenskapernas didaktik, Karlstads universitet
Geografi – ett bildningsämne för den antropocena tidsåldern

Ninis Rosqvist (värd: Nationalkommittén i Geografi)
Professor i Geografi med naturgeografisk inriktning, Stockholms universitet
Om Rennäringens problem med varmare vintrar

Workshops

Geografilärarutbildare från högskolor och universitet samt Lantmäteriet genomför workshops i parallella sessioner med teman kring aktuella frågeställningar i utbildning och forskning

 • Lantmäteriet: Geoskolan – i undervisningens tjänst (1 och 2 november)
 • Fältstudier i Geografiundervisningen
 • Om de Nationella proven i Geografi, EDU, Uppsala universitet

Poster, utställning, bokbord

Representanter från Lantmäteriet presenterar och diskuterar möjligheter att använda kartor i undervisningen, och presenterar bland annat Geoskolan. SSAG informerar om verksamheten. Möt editor för Geografiska Annaler.

Kollokvium

Nationalkommittén i Geografi håller sitt årliga kollokvium, samt delar ut pris till årets geografilärare i samarbete med SSAG.

Praktisk information

Konferensavgift är:

 • Normal avgift: 1200 kr exklusive moms för statliga myndigheter eller 1500 kr inklusive moms för övriga
 • Reducerad avgift för medlemmar i Geografilärarnas Riksförening: 900 kr exklusive moms för statliga myndigheter eller 1125 kr inklusive moms för övriga

Betalning sker via faktura eller via Swish.

I denna avgift ingår konferensavgift, luncher, kaffe och konferensmiddag.

Anmälan

https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/62040

Mer information

Geografdagarna 2022 (PDF)

Alfortpriset 2021 till Julia Kelly

Julia Kelly, Lunds universitet, tilldelas Alfortpriset på 40 000 kr för år 2021 för avhandlingen ”Carbon exchange in boreal ecosystems: upscaling and the impacts of natural disturbances”.

Sedan 1977 har Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) delat ut det Alfortska priset till en nyligen disputerad forskare som skrivit en mycket bra naturgeografisk avhandling.

Julia Kelly’s avhandling fokuserar på boreala ekosystem i Skandinavien, utvecklar fjärranalysmetoder för kvantifiering av kolbalans i våtmarker och undersöker effekter på CO2- och CH4-flöden i samband med skogsbränder. Julia Kelly’s avhandling är renodlad naturgeografisk och undersöker växthusgasers flödes dynamik, resultat och inverkan i samband med nutida extrema klimatrelaterade händelser i det boreala landskapet. Boreala skogar och boreala torvmarker spelar ju en nyckelroll i den globala kolcykeln eftersom de lagrar minst 20 % av allt kol från markbiosfären. Förbättrad förståelse av utbyten av kol (i form av koldioxid, CO2) mellan dessa landytor, växtlighet och atmosfär är avgörande för mitigation och adaptation till rådande klimatförändringar. Dessa CO2-utbyten på global skala är cirka tio gånger större än mängden CO2 som släpps ut från förbränning av fossila bränslen. Då de boreala ekosystemen utsätts för förändringar i klimatet i snabbare takt än de flesta övriga resulterar detta i temperatur- och nederbördsförändringar samt att frekvensen av extrema händelser, som torka och bränder, ökar.

Julia Kellys avhandlingsarbete är direkt kopplad till forskningen kring den pågående klimatförändringen, en av 2000-talets största samhällsutmaningar. Hon utvecklade ett nytt tillvägagångssätt för att övervaka och bedöma CO2-utsläpp och sänkor från landytor över flera rumsliga skalor. Dessa förbättrade prognoser för hur boreala ekosystem kommer att reagera på klimatförändringarna är avgörande för att bättre förstå processerna kring CO2-utsläppen.

Julia Kelly har med detta bidragit väsentligt till utvecklingen av kunskap och metodik inom den moderna naturgeografin.

SSAG-exkursion till Svalbard 2022

Exkursion med focus på högarktisk miljö i det område på jorden som redan har en av jordens kraftigaste temperaturhöjningar orsakad av klimatförändringen.

Vi exkurerar på Svalbards västkust med Isfjord Radio som utgångspunkt. Härifrån gör vi dagsturer till fots och med mindre båt. Docent Jonas Åkerman, som forskat i området sedan 1972, är huvudguide och han kommer att vara assisterad av yngre forskare från Lunds Universitet och lokala guider.

Vi tittar bland annat på

 • Historiska aspekter på klimatförändringar och forskning på Svalbard
 • Lokal geologi – metamorf och sedimentär berggrund, fossilletning
 • Glaciologi – förändringar sedan lilla istiden och de senaste decennierna
 • Glacial reträtt – i Trygghamna fjorden.
 • Arktisk primär vegetationskolonisation och – succession under lokal glacial reträtt sedan 1936,
 • Klimatförändringarnas effekter i detaljnivå, på vegetation, djurliv, geomorfologiska processer etc.
 • Klimatförändringarnas effekter på permafrosten, hydrografin, kustprocesserna
 • Biotiska-abiotiska interaktioner i arktisk miljö
 • Atmosfäriskt kol utbyte., besök på mätstation i Adventdalen.
 • Landskapets känslighet och påverkan från turism lokalt kring Isfjord Radio och i Longyearbyen/Barentsburg
 • Samhällsplanering och utveckling av bebyggelse i Longyearbyen och de ryska samhällena.
 • Besök i Longyearbyen och Barentsburg
 • Besök vid gammal fångsstation och till valrosskoloni

Tidpunkt

Mellan 27/7 och 3/8.

Program

Lämplig ankomst till Longyearbyen är den 25/7 eller 26/7. Flyg och eventuellt hotell innan natten mellan 27–28/7 bokas individuellt. SSAG exkursionen börjar på morgonen den 27/7.

Dag 1. Ankomst Longyearbyen (kan naturligtvis tidigareläggas men då i egen regi). Program lite efter önskemål och kan delas upp på olika mål och aktiviteter. Longyearbyen. Stadsvandring, Besök på Svalbards museum, Adventdalen och station för mätning av växthusgaser (samarbete mellan Lunds Universitet och UNIS). Longyearglaciären och fossilletning. Trappers station med draghundar mfl. alternativ efter önskemål.

Dag 2. Båt till Isfjord Radio. Valspaning. Besök i Barentsburg (ryskt gruvsamhälle). Ankomst Isfjord Radio. Välkomstpresentation och säkerhetsbriefing av Basecamp personal. Introduktionsföreläsning. Kort fotvandring i närområdet till Stationen. Jonas Åkerman med flera guider. Skriftlig exkursionsguide med kartor och illustrationer finns. Egentid efter överenskommelse och säkerhetsplanering. Kvällsföreläsning.

Dag 3. Lokal exkursion. Jonas Åkerman med flera guider. Kvällsföreläsning.

Dag 4. Lokal exkursion. Jonas Åkerman med flera guider. Kvällsföreläsning.

Dag 5. Båtexkursion till Trygghamna/Ymerbukta. Kvällsföreläsning.

Dag 6. Lokal exkursion. Valross exkursion. Jonas Åkerman med flera guider.

Dag 7. Båt till Longyearbyen.

Dag 8. Hemresa eller eget program efter eget önskemål.

Mer detaljerat program kommer separat till de som anmäler sig.

Antal deltagare

Max 12 beroende på båtplatser mm. ”Först till kvarn alltså”. Får vi många deltagare finns möjlighet att dublera exkursionen. Amälan till Jonas Åkerman jonas.akerman@nateko.lu.se

Anmälningsavgift 1000kr. Inbetalas till SSAG Bg. nr. 5441–8488. Ange namn och Svalbard på inbetalningen.

Kostnad

Lite beroende på antalet deltagare men kommer att ligga kring 25 000:- (nya priser för år 2022 är inte riktigt klara ännu)

Flyg

Till och från Longyearbyen bokas av deltagaren själv. SAS och Norwegian trafikerar med flera avgångar dagligen sommartid.

Säkerhet

Isbjörnen är en fara att räkna med. Alla rörelser utanför det direkta kärnområdet i Longyearbyen kräver att man är beväpnad med kraftigt kulvapen (man måste alltså ha jägarexamen och vapenlicens). Under alla schemalagda aktiviteter under exkursionen står exkursionsledningen för säkerhet. Vi kommer att vara 2-4 vapenbärare med jägarexamen tillgängliga. Ute på Isfjord Radio finns ytterligare möjligheter till skydd av vapenbärare.

Ni behöver alltså inte tänka på detta under själva den schemalagda exkursionen. Kommer ni tidigare till Longyearbyen eller stannar kvar efter exkursionen måste ni själv ta hand om säkerheten.

Kontakt

För mer detaljer och frågor kontakta Jonas Åkerman jonas.akerman@nateko.lu.se

Jonas Åkerman SSAG sekreterare

SSAG-exkursion till Svalbard 2022 (pdf)

Ymer 2021 publicerad

Megaprojekt – Kritiska perspektiv på storskalig infrastruktur

Årets Ymer handlar om megaprojekt. Över hela världen uppförs storskalig infrastruktur som aldrig förr. Man bygger vägsystem, hamnar, höghastighetståg, ekonomiska zoner, och telekommunikationssystem bara för att nämna några.

Detta samtida fenomen undersöks i volymen genom en samling aktuella, empirinära och etnografiska studier av megaprojekt i olika delar av världen. Bokens författare är kultur- och socialantropologer, kulturgeografer och statsvetare som utifrån sina respektive perspektiv visar att megaprojekt präglas av politik och att maktrelationer är centrala för dess design, tillblivelse och sociala effekter. De olika kapitlen fördjupar sig i frågor som rör politiskt beslutsfattande, expertis och påverkan på lokala samhällen, och problematiserar även antaganden om skala, tid och rum.

Redaktörer: Gabriella Körling och Susann Baez Ullberg

Innehåll:

Gabriella Körling & Susann Baez Ullberg
Megaprojekt: En inledning

Livia Johannesson
En fråga om ansvar: Demokratiska mekanismer för ansvarsutkrävande och ansvarsflykt i megaprojekt

Lennart Tonell
Förbifart Stockholm, en biografi: Planering och beslutsfattande i ett svenskt megaprojekt

Elisa López
Stadsomvandlingen i Kiruna: Planering och politik i ett urbant megaprojekt

Gabriella Körling
I väntan på järnvägen: Megaprojekt och drömmar om framtiden i Niger

Daniel Escobar López
Grundläggning: Allmänhetens respons på byggandet av en internationell flygplats i Anderna

Ilda Lindell
Storskaliga och informella infrastrukturer i städ er i det global a Syd: Makt, motstånd och temporalitet i Maputo, Moçambique

Asta Vonderau
Att få molnet att växa: En studie av den digitala framtidens megaprojekt i Sverige

Lukas Smas
Att lokalisera och formge ett megaprojekt: Exemplet Nya Karolinska Solna i Hagastadens kluster

Susann Baez Ullberg
Megaprojekt i tiden: Vattnets infrastruktur och temporalitet i Peru

Medlem i SSAG har fått årsboken Ymer med post.

Ymer
Medlemskap i SSAG

Alfortpriset 2021 till Caroline Greiser

Caroline Greiser, Stockholms universitet, tilldelas Alfortpriset på 40 000 kr för år 2021 för avhandlingen ”Microclimate at range margins. Consequences for boreal forest understory species”.

Sedan 1977 har Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) delat ut det Alfortska priset till en nyligen disputerad forskare som skrivit en mycket bra naturgeografisk avhandling.

Caroline Greisers avhandling behandlar frågor kring vilka förändringar i olika vegetationsmönster vi kan förvänta oss vid förändringar av klimatet. Avhandlingen inkluderar både fältobservationer och experiment. Den behandlar de rumsliga förändringarna av klimatiska begränsningar för olika arter. Här ingår viktiga naturgeografiska parametrar som jordarter, topografi och mikroklimat som avhandlas ingående, inte bara i ord, utan med väl underbyggda observationer och experiment. Speciellt avsnittet om fragmenterade områden och gränser som ”öar” i gynnsamma mikroklimatiska lägen och eftersläpande ”refugier” behandlas ingående med modernt geografiskt synsätt. Långt mer djupgående än i traditionell mer statisk biogeografi. Avhandlingen är påfallande tilltalade med ett rikt illustrationsmaterial och pedagogiskt utformad även för icke specialisten.

Nominering för Alfortska priset senast 22/1 2021

Sedan 1977 har Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) möjlighet att dela ut det Alfortska priset på 40 000 kr till en nyligen disputerad forskare som skrivit en mycket bra naturgeografisk avhandling. Detta är ett stipendium, vilket innebär att den nydisputerade får priset att disponera helt efter eget önskemål och det skall inte in i någon institutions ekonomi. Avgörande vid bedömning av pristagare är att avhandlingens frågeställning är av stort intresse och att såväl projektet som avhandlingens utformning är av utomordentlig kvalitet.

Handledare, prefekter, studierektorer, professorer, docenter och lektorer kan nominera.

Nominering av kandidater för Alfortska priset (PDF)