Geografdagarna 2022

Kulturgeografiska institutionen och Uppsala universitet hälsar alla hjärtligt välkomna till 2022 års Geografdagar den 1-2 november.

Geografdagarna är en nationell mötesplats för geografilärare på alla nivåer, geografilärarutbildare från universitet och högskolor samt andra med intresse för geografiutbildning. Geografdagarna arrangeras av Kulturgeografiska institutionen Uppsala universitet i samarbete med Geografilärarnas Riksförening och med stöd av SSAG (Svenska sällskapet för Antropologi och Geografi). Det avslutande kollokviet som ingår i konferensen arrangeras av Nationalkommittén i Geografi med stöd av Kungliga Vetenskapsakademin.

Geografdagarna startar den 1 november kl. 09.30 med registrering och kaffe i Lokstallarna, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10 A. Sessionerna börjar 10.15 och hålls i Ekonomikums lokaler Geografdagarna avslutas den 2 oktober kl. 15.30. I programmet ingår föreläsningar (Keynote), workshops och bokbord posterutställning.

Keynotes

Péter Bagoly-Simó
Humboldt-Universität zu Berlin, Geographisches Institut, Didaktik der Geographie Sustainableography
On Geographical Knowledge and Sustainable Development

Clare Brooks
Professor of Education, University College London, Institute of Education
Becoming a geography teacher in this day and age: how spatial theory can help

Gabriel Bladh
Professor i Samhällsvetenskapernas didaktik, Karlstads universitet
Geografi – ett bildningsämne för den antropocena tidsåldern

Ninis Rosqvist (värd: Nationalkommittén i Geografi)
Professor i Geografi med naturgeografisk inriktning, Stockholms universitet
Om Rennäringens problem med varmare vintrar

Workshops

Geografilärarutbildare från högskolor och universitet samt Lantmäteriet genomför workshops i parallella sessioner med teman kring aktuella frågeställningar i utbildning och forskning

  • Lantmäteriet: Geoskolan – i undervisningens tjänst (1 och 2 november)
  • Fältstudier i Geografiundervisningen
  • Om de Nationella proven i Geografi, EDU, Uppsala universitet

Poster, utställning, bokbord

Representanter från Lantmäteriet presenterar och diskuterar möjligheter att använda kartor i undervisningen, och presenterar bland annat Geoskolan. SSAG informerar om verksamheten. Möt editor för Geografiska Annaler.

Kollokvium

Nationalkommittén i Geografi håller sitt årliga kollokvium, samt delar ut pris till årets geografilärare i samarbete med SSAG.

Praktisk information

Konferensavgift är:

  • Normal avgift: 1200 kr exklusive moms för statliga myndigheter eller 1500 kr inklusive moms för övriga
  • Reducerad avgift för medlemmar i Geografilärarnas Riksförening: 900 kr exklusive moms för statliga myndigheter eller 1125 kr inklusive moms för övriga

Betalning sker via faktura eller via Swish.

I denna avgift ingår konferensavgift, luncher, kaffe och konferensmiddag.

Anmälan

https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/62040

Mer information

Geografdagarna 2022 (PDF)