Statutes and regulations

The Statutes of the Swedish Society for Anthropology and Geography [Stadgar för Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi] and the statutes and regulations for SSAG’s medal and scholarship funds are only available in Swedish.

Stadgar och bestämmelser