Webbplats

Webbplatsen ssag.se tillhör Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG). Den nuvarande versionen av webbplatsen publicerades den 21 januari 2013 och uppdateras kontinuerligt.

Webbansvarig

Anders Rickegård
E-post: anders.rickegard@ssag.se

Webbredaktör

Per Schubert
E-post: per.schubert@mah.se

Ansvarig utgivare

SSAG genom styrelsens ordförande docent Madeleine Bonow.

Upphovsrätt

Innehållet på ssag.se omfattas av upphovsrättslagen. Citera gärna ur materialet men ange i så fall källan. Ändringar får inte göras i texter eller bilder. Innehållet får inte heller, varken helt eller delvis, användas i något kommersiellt syfte utan skriftligt tillstånd från Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. SSAG frånsäger sig för övrigt allt ansvar för allt material som kan vara länkat till eller är länkat från sällskapets webbplats.

Kakor (cookies)

Webbplatsen använder sig av kakor. Dessa kakor sparar information om den som är inloggad och underlättar besök genom att till exempel ge tillgång till vissa skyddade sidor som inte är tillgängliga för alla. (Endast de av sällskapets funktionärer som har till uppgift att arbeta med webbplatsen kan idag logga in på ssag.se.) Informationen används endast för att göra besöket på webbplatsen mer dynamiskt. Ingen information ges ut till tredje part. Vi reserverar oss för funktioner och framtida funktioner som använder sig av kakor för att till exempel samla statistik. Men vi garanterar att information om enskilda användare aldrig lämnas ut till tredje part. Rättsliga ärenden är undantagna från garantin om utlämnande av information till tredje part.

Det går att ta bort kakor genom att välja detta alternativ i webbläsaren. Det går även att ställa in en webbläsare så att den nekar alla kakor, eller accepterar kakor från vissa sidor men nekar alla andra. Hur detta görs beror på vilken webbläsare som används (se respektive webbläsares dokumentation för detaljer om inställningar).

Mer information om kakor finns på Post- och telestyrelsens webbplats pts.se.

Hantering av persionuppgifter enligt dataskyddsförordningen