Geografiska Annaler B – Human Geography

SSAG ger ut tidskriften Geografiska Annaler B fyra gånger per år. Geografiska Annaler började publiceras 1919 men delades 1965 i två serier: (A) naturgeografi och (B) kulturgeografi. Geografiska Annaler B täcker såväl teoretiska som empiriska aspekter av kulturgeografi och ekonomisk geografi. Tidskriften har ingen speciell regional profil, men den har en viss tonvikt på Norden och länderna kring Östersjön. Tidskriften är internationell med engelska som publiceringsspråk. I tidskriften publiceras peer-review-granskade vetenskapliga resultat från hela världen.

ISI Journal Citation Reports® Ranking: 2015:
66/77 Geography
Impact Factor: 0.5

Editors-in-Chief

Richard Ek
Department of Service Management and Service Studies
Lund University, Campus Helsingborg
Box 882
SE-251 08 Helsingborg
Sweden

E-mail: richard.ek@ism.lu.se

Phone: +46 42 356616

Brita Hermelin
Department for Studies of Social Change and Culture
Centre for Municipality Studies
Linköping University, Campus Norrköping
SE-601 74 Norrköping
Sweden

E-mail: brita.hermelin@liu.se

Phone: +46 11 363415

Distributör

Distribueras av Taylor & Francis. Kontakta förlaget för att köpa enskilda exemplar av Geografiska Annaler B.