Geografiska Annaler B – Human Geography

SSAG ger ut tidskriften Geografiska Annaler B fyra gånger per år. Geografiska Annaler började publiceras 1919 men delades 1965 i två serier: (A) naturgeografi och (B) kulturgeografi. Geografiska Annaler B täcker såväl teoretiska som empiriska aspekter av kulturgeografi och ekonomisk geografi. Tidskriften har ingen speciell regional profil, men den har en viss tonvikt på Norden och länderna kring Östersjön. Tidskriften är internationell med engelska som publiceringsspråk. I tidskriften publiceras peer-review-granskade vetenskapliga resultat från hela världen.

58/84 in Geography (Web of Science 2019)
1.383 impact factor 2019

Editors-in-Chief

Richard Ek
Department of Geography, Media and Communication
Karlstad University
651 88 Karlstad
Sweden

E-mail: richard.ek@kau.se

Rikard Eriksson
Department of Geography
Umeå University
901 87 Umeå
Sweden

E-mail: rikard.eriksson@umu.se

Distributör

Distribueras av Taylor & Francis. Kontakta förlaget för att köpa enskilda exemplar av Geografiska Annaler B.