Styrelse

Ordförande

Docent Madeleine Bonow
Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Södertörns högskola
141 89 Huddinge

E-post: madeleine.bonow@sh.se
Tel. 08-608 47 08

Vice ordförande

Professor Jörgen Hellman
Institutionen för globala studier
Göteborgs universitet
Box 700
405 30 Göteborg

E-post: jorgen.hellman@globalstudies.gu.se
Tel. 031-786 54 36

Sekreterare

Docent Jonas Åkerman
Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lunds universitet
221 00 Lund

E-post: sekreterare@ssag.se
E-post: jonas.akerman@nateko.lu.se
Tel. 046-222 06 62

Skattmästare

Fil.dr Brian Kuns
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 Uppsala

E-post: skattmastare@ssag.se
E-post: brian.kuns@slu.se
Tel. 018-67 14 41

Ledamöter

Fil.dr Susann Baez Ullberg
Institutionen för kulturantropologi och etnologi
Uppsala universitet
Box 631
751 26 Uppsala

E-post: susann.baez.ullberg@antro.uu.se
Tel. 018-471 45 09

Professor Bengt G. Karlsson
Socialantropologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

E-post: beppe.karlsson@socant.su.se
Tel. 08-16 15 62

Fil.dr Lina Polvi Sjöberg
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Umeå universitet
901 87 Umeå

E-post: lina.polvi@umu.se
Tel. 090-786 61 90

Fil.dr Per Schubert
Natur, miljö, och samhälle
Malmö högskola
205 06 Malmö

E-post: per.schubert@mah.se
Tel. 040-665 86 52

Professor Susanne Stenbacka
Kulturgeografiska institutionen
Uppsala universitet
751 26 Uppsala

E-post: susanne.stenbacka@kultgeog.uu.se
Tel. 018-471 79 57

Hedersledamöter

Professor Thomas Borén, Spånga
E-post: thomas.boren@humangeo.su.se

Professor emerita Gudrun Dahl, Älvsjö
E-post: gudrun.dahl@socant.su.se

Professor Sten Hagberg, Uppsala
E-post: sten.hagberg@antro.uu.se

Professor Brita Hermelin, Uppsala
E-post: brita.hermelin@liu.se

Professor emeritus Thomas Lundén, Solna
E-post: thomas.lunden@sh.se

Professor emeritus Jan Lundqvist, Danderyd
E-post: jan.lundqvist@geo.su.se

Professor Ninis Rosqvist, Värmdö
E-post: ninis.rosqvist@natgeo.su.se

Docent Bo Strömberg, Norrtälje
E-post: bo.stromberg@natgeo.su.se