Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi har beslutat belöna professor Emily Martin, New York University, USA, med Sällskapets medalj i guld för hennes bidrag till antropologin genom en lång rad betydelsefulla böcker och artiklar. Den 24 april 2019 kommer SSAG:s högste beskyddare, Hans Majestät Konungen, att överlämna medaljen. Samma dag anordnas årets Vegasymposium med fokus på professor Martins forskning.

Vegadagen 2019
Affisch om Vegadagen 2019 (pdf)

kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi har lanserat en ny antropologisk open access-tidskrift.

kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

  • SSAG ger ut de vetenskapliga tidskrifterna Geografiska Annaler, Series A: Physical Geography, Geografiska Annaler, Series B: Human Geography och kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology samt årsboken Ymer – en antologi på svenska om ett aktuellt forskningstema.
  • SSAG stöder geografisk och antropologisk forskning genom stipendier.
  • SSAG arrangerar sammankomster med föredrag och det vetenskapliga symposiet Vegadagen med internationella föredragshållare.
  • SSAG delar ut medaljer.

Den som är intresserad av geografi eller antropologi är välkommen att bli medlem.

Medlemskap
Publikationer
Stipendier
Medaljer
Organisation
Stadgar och bestämmelser
Historia
Kontakt