Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

Vegamedaljen och Vegadagen 2023

Vegamedaljen 2023 utdelas till Professor John P. Smol som är professor vid institutionen för biologi och miljövetenskapliga studier vid Queen’s University i Kingston, Ontario.

Professor Smol får Vega medaljen i Guld 2023 för sina studier av långsiktiga globala miljöförändringar i sjöar och floder, och för sitt arbete kring klimatförändringar med en särskilt fokus på Arktis.

John Smol, är tillsammans med sin forskargrupp erkänd som en av de främsta experterna på studier av långsiktiga globala miljöförändringar i sjöar och floder. Detta inkluderar övergödning, försurning, föroreningar, fiskeförvaltning och arbete kring klimatförändringar med särskilt fokus på Arktis. John Smol är en av de mest produktiva forskarna inom paleolimnologi alltså inom sjösystem i miljöer som är lika våra nordiska.

Smol har ett enastående publikationsrekord med mer än 670 tidskriftspublikationer och bokkapitel, mer än 20 böcker och mer än 1100 konferensbidrag.

John Smol’s bidrag till forskningen och undervisningen är enastående, och han har tilldelats mer än 50 utmärkelser från en mängd olika organisationer. Smols forskning för att förstå effekterna av globala klimat- och miljöförändringar, särskilt över det arktiska landskapet, gjorde att han utnämndes till en av nio ”kanadensare som förändrar vår värld”. 2018 valdes John Smol in som Fellow of the Royal Society (UK) och fick 2019 Kanadas Polarmedalj för ”extraordinära tjänster i polarområdena och Kanadas norra”. För närvarande är han ordförande för Academy of Science, Royal Society of Canada.

Vegadagen 2023

SSAG stöder uttalandet av International Geographical Union om krisen i Ukraina

The International Geographical Union notes with dismay the alarming situation in Ukraine and finds the invasion of a sovereign democratic nation by Russian forces outrageous and unacceptable. These actions are undermining global security and stability and have led to deplorable human suffering and loss of life.

In the interests of peace and stability in international relations, we call for an end to the hostilities and for a resolution that respects the sovereignty of Ukraine and all its people.

The International Geographical Union stands in solidarity with the people of Ukraine and its community of geographers, along with those in Russia who are courageously manifesting their rejection of war. We wish the citizens of Ukraine great strength in resisting and overcoming this shocking crisis.

We note that scientists and scientific journalists in Russia have issued the following open letter on the situation:
https://www.eureporter.co/world/russia/2022/02/24/an-open-letter-from-russian-scientists-and-science-journalists-against-the-war-with-ukraine/

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

Den som är intresserad av geografi eller antropologi är välkommen att bli medlem.

  • SSAG ger ut de vetenskapliga tidskrifterna Geografiska Annaler, Series A: Physical Geography, Geografiska Annaler, Series B: Human Geography och kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology samt årsboken Ymer – en antologi på svenska om ett aktuellt forskningstema.
  • SSAG stöder geografisk och antropologisk forskning genom stipendier.
  • SSAG arrangerar sammankomster med föredrag och det vetenskapliga symposiet Vegadagen med internationella föredragshållare.
  • SSAG delar ut medaljer.
Medlemskap
Publikationer
Stipendier
Medaljer
Organisation
Stadgar och bestämmelser
Historia
Kontakt