Vegamedaljen 2021

Foto: Maiju Pohjanheimo

Vegamedaljen 2021 tilldelas Anssi Ilmari Paasi, professor i geografi vid Uleåborgs universitet (Oulun Yliopisto), Finland för hans betydande bidrag till geografisk forskning, särskilt hans kritiska förnyelse och breddning av politisk geografi. Paasis forskning är inriktad mot relationen mellan territorium och individ. Som forskare har Paasi ägnat sig åt regionalt bunden identitet hos individer och folkgrupper samt konstruktionen av regioner från gränsdragning till medvetenhet hos befolkningen och den omgivande världen. Paasi disputerade 1986 vid Joensuus universitet med en avhandling som teoretiserade institutionaliseringen av regioner och 1996 kom boken Territories, Boundaries and Consciousness: The Changing Geographies of the Finnish‐Russian Border, som innebar ett internationellt genombrott. Boken tillhör de mest refererade inom politisk geografi men även inom relaterade discipliner, som sociologi, statsvetenskap, internationella relationer och historia. Hans produktion därefter är mycket omfattande, internationellt erkänd och i dubbel mening gränsöverskridande. Med sina över 270 publikationer och många citeringar inom flera områden är hans inflytande i geografiämnet mycket stort.

Paasi utnämndes till professor vid Uleåborgs universitet 1989, invaldes i Finlands Akademi år 2001 och var akademiprofessor 2008–2012.

Vegadagen 17 september 2021

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

Den som är intresserad av geografi eller antropologi är välkommen att bli medlem.

  • SSAG ger ut de vetenskapliga tidskrifterna Geografiska Annaler, Series A: Physical Geography, Geografiska Annaler, Series B: Human Geography och kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology samt årsboken Ymer – en antologi på svenska om ett aktuellt forskningstema.
  • SSAG stöder geografisk och antropologisk forskning genom stipendier.
  • SSAG arrangerar sammankomster med föredrag och det vetenskapliga symposiet Vegadagen med internationella föredragshållare.
  • SSAG delar ut medaljer.
Medlemskap
Publikationer
Stipendier
Medaljer
Organisation
Stadgar och bestämmelser
Historia
Kontakt