Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

Vegamedaljen och Vegadagen 2024

2024 års vegamedalj går till prof. Steven Seegel. Steven Seegel. är professor i slaviska och eurasienstudier vid University of Texas (UT). Hans forskning har främst varit inriktad på kartografi i och om Öst- och Centraleuropa, i synnerhet Ukraina, Polen, Litauen och Tyskland, och han har gjort viktiga bidrag till området kritisk kartografi och politisk geografi.

Steven Seegel huvudsakliga vetenskapliga bidrag finns i böcker alla publicerade på prestigefyllda förlag Ett urval av dem är : Map Men: Transnational Lives and Deaths of Geographers in the Making of East Central Europe (2018); Mapping Europe’s Borderlands: Russian Cartography in the Age of Empire (2012); Ukraine under Western Eyes: The Bohdan and Neonila Krawciw Ucrainica Map Collection (2011).

I dessa böcker har han i hög grad bidragit till vår förståelse av hur kartografi som en disciplin och ”vetenskap” utvecklades i Europa på 1700-talet och 1800-talet, å ena sidan som ett tekniskt område där nya metoder hjälpte till att kartlägga världen på ett sätt som ökade vår förståelse av den, men å andra sidan som imperiets politiska teknologi, ett sätt för härskare att göra anspråk på och/eller säkra ett starkare grepp över territorium – territorier som nästan alltid haft, och fortsätter att ha, flera anspråk på dem från olika stater.

Han visar också vilken roll tidiga europeiska kartografer spelade för att skapa etniska och konfessionshierarkier i många fall utifrån överväganden eller empiri som i efterhand knappast kan anses vara vetenskaplig.

Prof. Seegel är en forskare som ägnar sig åt omfattande aktiviteter riktade till allmänheten. Han är till exempel en flitig podcastare. Han har också översatt över 300 inlägg från ryska och polska för U.S. Holocaust Museum Encyclopedia of Camps och Ghetton. På senare tid har han åtagit sig att skapa ett internetarkiv om den ryska invasionen av Ukraina.

2024 års VEGAsymposium kommer att äga rum den 22 april 09:00-12:00.

Varmt välkomna!

Vegadagen 2024

SSAG stöder uttalandet av International Geographical Union om krisen i Ukraina

The International Geographical Union notes with dismay the alarming situation in Ukraine and finds the invasion of a sovereign democratic nation by Russian forces outrageous and unacceptable. These actions are undermining global security and stability and have led to deplorable human suffering and loss of life.

In the interests of peace and stability in international relations, we call for an end to the hostilities and for a resolution that respects the sovereignty of Ukraine and all its people.

The International Geographical Union stands in solidarity with the people of Ukraine and its community of geographers, along with those in Russia who are courageously manifesting their rejection of war. We wish the citizens of Ukraine great strength in resisting and overcoming this shocking crisis.

We note that scientists and scientific journalists in Russia have issued the following open letter on the situation:
https://www.eureporter.co/world/russia/2022/02/24/an-open-letter-from-russian-scientists-and-science-journalists-against-the-war-with-ukraine/

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

Den som är intresserad av geografi eller antropologi är välkommen att bli medlem.

  • SSAG ger ut de vetenskapliga tidskrifterna Geografiska Annaler, Series A: Physical Geography, Geografiska Annaler, Series B: Human Geography och kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology samt årsboken Ymer – en antologi på svenska om ett aktuellt forskningstema.
  • SSAG stöder geografisk och antropologisk forskning genom stipendier.
  • SSAG arrangerar sammankomster med föredrag och det vetenskapliga symposiet Vegadagen med internationella föredragshållare.
  • SSAG delar ut medaljer.
Medlemskap
Publikationer
Stipendier
Medaljer
Organisation
Stadgar och bestämmelser
Historia
Kontakt