Medlemskap

En medlem (ledamot i SSAG:s stadgar) får:

  • Årsboken Ymer. Varje år behandlas olika teman av i huvudsak geografer och antropologer. Boken är på svenska och tillgängliggör vetenskapliga resultat för medlemmar, forskare, studenter och andra intresserade. Boken trycks i fyrfärg.
  • Varje nummer av SSAG:s tidskrift kritisk etnografi: Swedish Journal of Anthropology med e-post.
  • Inbjudan till SSAG:s exkursioner. Sällskapet arrangerar sporadiskt exkursioner i eller utanför Sverige. En exkursion kan efter överenskommelse med en universitetsinstitution ge högskolepoäng inom forskarutbildningen.
  • Inbjudan till SSAG:s sammankomster. Varje år anordnar sällskapet ett antal sammankomster med föredrag.
  • Möjlighet att ansöka om SSAG:s stipendier. En av sällskapets viktigare uppgifter är att dela ut forskningsstipendier ur sina fonder. Dessa går främst till doktorander för resekostnader och andra utlägg i samband med forskning. För att erhålla stipendier måste man vara medlem.
  • Inbjudan till Vegadagen. Årets högtidligaste sammankomst är Vegadagen den 24 april (eller i omedelbar anslutning till denna dag). Då arrangerar SSAG ett symposium med internationella föredragshållare. I anslutning till Vegadagen delas också årets medaljer ut. Temat för Vegadagen alternerar mellan naturgeografi, kulturgeografi och socialantropologi.

Bli medlem

Välkommen att bli medlem (ledamot i SSAG:s stadgar) i SSAG! Följ länken nedan (till Föreningshusets webbplats), fyll i uppgifterna i formuläret och betala årsavgiften.

Medlemskap kostar för närvarande 200 kronor per kalenderår. För den som blir ny medlem och erlägger årsavgift 1 oktober eller senare under året gäller medlemskapet även närmast följande kalenderår.

Bli medlem i SSAG

Ändra uppgifter och se avier

Medlem i SSAG kan meddela förändrade medlemsuppgifter, som adress eller e-postadress, på ”Min sida” (på Föreningshusets webbplats). På sidan går det även att se avier om avgift till SSAG.

Min sida

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen