Medlemskap

En medlem (ledamot i SSAG:s stadgar) får:

  • Årsboken Ymer. Varje år behandlas olika teman av i huvudsak geografer och antropologer. Boken är på svenska och tillgängliggör vetenskapliga resultat för medlemmar, forskare, studenter och andra intresserade. Boken trycks i fyrfärg.
  • Rabatterat pris på prenumerationer av SSAG:s internationella tidskrifter: Geografiska Annaler A (naturgeografi) och Geografiska Annaler B (samhällsgeografi).
  • Varje nummer av SSAG:s tidskrift kritisk etnografi: Swedish Journal of Anthropology med e-post.
  • Inbjudan till SSAG:s exkursioner. Sällskapet arrangerar sporadiskt exkursioner i eller utanför Sverige. En exkursion kan efter överenskommelse med en universitetsinstitution ge högskolepoäng inom forskarutbildningen.
  • Inbjudan till SSAG:s sammankomster. Varje år anordnar sällskapet ett antal sammankomster med föredrag.
  • Möjlighet att ansöka om SSAG:s stipendier. En av sällskapets viktigare uppgifter är att dela ut forskningsstipendier ur sina fonder. Dessa går främst till doktorander för resekostnader och andra utlägg i samband med forskning. För att erhålla stipendier måste man vara medlem.
  • Inbjudan till Vegadagen. Årets högtidligaste sammankomst är Vegadagen den 24 april (eller i omedelbar anslutning till denna dag). Då arrangerar SSAG ett symposium med internationella föredragshållare. I anslutning till Vegadagen delas också årets medaljer ut. Temat för Vegadagen alternerar mellan naturgeografi, kulturgeografi och socialantropologi.

Bli medlem
Ändring av uppgifter (till exempel adressändring)
Hantering av persionuppgifter enligt dataskyddsförordningen