Revisorer

Auktoriserad revisor Oskar Hettinger, Bright Redovisning och Revision, Skellefteå

Fil.dr Ida Andersson, Örebro universitet

Revisorssuppleant

Fil.dr Camilla Berglund, Örebro universitet