Revisorer

Auktoriserad revisor Elisabeth Raun, Ernst & Young AB, Stockholm

Fil.dr Ida Andersson, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet

Revisorssuppleant

Fil.dr Peter Kinlund, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet