Ymer

Årsboken Ymer är en av SSAG:s viktigaste publikationer. Den ges ut en gång om året och består av ca tio kapitel på volymens tema skrivna i huvudsak av forskare. Ymer är på svenska och riktar sig till medlemmar, forskare, studenter och till allmänheten. Ymer används alltmer i undervisningen vid olika universitet och högskolor.

Årsboken är uppkallad efter jätten Ymer i vikingarnas skapelseberättelse. Från hans kropp kunde Oden skapa jorden. Ymer är även namnet på den svenske upptäcktsresande Adolf Erik Nordenskiölds fartyg med vilket han 1876 genomförde en polarexpedition till den ryska floden Jenisej.

Medlemmar i SSAG erhåller Ymer varje år. Ymer finns också på många bibliotek.

Tidigare Ymer som går att beställa
Ymer i fulltext från Projekt Runeberg

Distributör

Ymer distribueras av eddy.se ab och beställs på ymer.bokorder.se.

De senaste årens Ymer kan även laddas hem gratis i PDF-format:
Ymer 2022: Regioner och regional utveckling i en föränderlig tid
Ymer 2021: Megaprojekt – Kritiska perspektiv på storskalig infrastruktur
Ymer 2020: Periferi som process
Ymer 2019: Turismen och resandets utmaningar
Ymer 2018: Globala flöden och lokala praktiker – policymobilitet i tid och rum
Ymer 2017: Urban utveckling och interaktion
Ymer 2016: Genus och företagande
Ymer 2015: Sverige utanför: – Svensk makt och dess spår i utlandet
Ymer 2014: Resurser och politik i Afrika
Ymer 2013: Antropologi och tid

Förfrågningar om beställning av Ymer skickas till:

eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby

E-post: order@bokorder.se

Tel. 0498-25 39 00 (växel)
Tel. 0498-20 88 88 (mobil)
Fax: 0498-24 97 89

Besöksadress: Barlingbo skola, Barlingbo, Gotland