Alfortpriset 2021 till Julia Kelly

Julia Kelly, Lunds universitet, tilldelas Alfortpriset på 40 000 kr för år 2021 för avhandlingen ”Carbon exchange in boreal ecosystems: upscaling and the impacts of natural disturbances”.

Sedan 1977 har Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) delat ut det Alfortska priset till en nyligen disputerad forskare som skrivit en mycket bra naturgeografisk avhandling.

Julia Kelly’s avhandling fokuserar på boreala ekosystem i Skandinavien, utvecklar fjärranalysmetoder för kvantifiering av kolbalans i våtmarker och undersöker effekter på CO2- och CH4-flöden i samband med skogsbränder. Julia Kelly’s avhandling är renodlad naturgeografisk och undersöker växthusgasers flödes dynamik, resultat och inverkan i samband med nutida extrema klimatrelaterade händelser i det boreala landskapet. Boreala skogar och boreala torvmarker spelar ju en nyckelroll i den globala kolcykeln eftersom de lagrar minst 20 % av allt kol från markbiosfären. Förbättrad förståelse av utbyten av kol (i form av koldioxid, CO2) mellan dessa landytor, växtlighet och atmosfär är avgörande för mitigation och adaptation till rådande klimatförändringar. Dessa CO2-utbyten på global skala är cirka tio gånger större än mängden CO2 som släpps ut från förbränning av fossila bränslen. Då de boreala ekosystemen utsätts för förändringar i klimatet i snabbare takt än de flesta övriga resulterar detta i temperatur- och nederbördsförändringar samt att frekvensen av extrema händelser, som torka och bränder, ökar.

Julia Kellys avhandlingsarbete är direkt kopplad till forskningen kring den pågående klimatförändringen, en av 2000-talets största samhällsutmaningar. Hon utvecklade ett nytt tillvägagångssätt för att övervaka och bedöma CO2-utsläpp och sänkor från landytor över flera rumsliga skalor. Dessa förbättrade prognoser för hur boreala ekosystem kommer att reagera på klimatförändringarna är avgörande för att bättre förstå processerna kring CO2-utsläppen.

Julia Kelly har med detta bidragit väsentligt till utvecklingen av kunskap och metodik inom den moderna naturgeografin.