Sällskapets högste beskyddare är Hans Majestät Konungen.