Årsmöte i SSAG 20 november 2023

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi kallar härmed sina medlemmar till årsmöte för 2023.

Måndagen den 20 november 2023 kl. 18 – ca 21. Antropologen SU, B600 seminarierum – hus B, vån sex, Frescati, Södra huset.

1. Med Tunnelbana från T-Centralen räknat, med destination Mörby centrum. Stig av vid Universitetet. Gå rakt fram från utgången (där det finns en karta). Du ska till Södra huset (mindre än fem minuters promenad). Gå in i hus B. Du befinner dig då på plan 4.

2. Taxi. Universitetet i Frescati, Södra huset, Universitetsvägen 10 B”. Be chauffören köra fram till ingången till hus B, södra sidan av byggnaderna. Du kommer då in på plan 2,

3. Buss ta buss 50 norrut. Gå av vid Universitetet södra. Södra huset, där institutionen är belägen, ligger på samma sida av vägen som busshållplatsen. Det är mindre än två minuters promenad från hållplatsen till Södra huset. Gå in i hus B, antingen på norra sidan (huvudentrén, plan 4), eller på södra sidan (plan 2). I alla fallen tar du hissen till plan 6.

*SSAG medlemmar som önskar deltaga per Zoom meddelar detta till SSAG’s sekreterare (jonas.akerman@nateko.lu.se) senast den 17 november 2023 för att erhålla inloggningsuppgifter via mejl. OBS att bara medlemmar i SSAG får tillträde till detta!

Årsmötets dagordning
§ 1 Mötet öppnas.
§ 2 Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, justerare.
§ 3 Fastställande av dagordning.
§ 4 Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.
§ 5 Fastställande av resultaträkning och balansräkning
§ 6 Revisorernas berättelse.
§ 7 Styrelsens ansvarsfrihet.
§ 8 Val av funktionärer inkl. hedersmedlemmar.
§ 9 Val av SSAG firmatecknare för 2024.
§ 10 Val av revisorer.
§ 11 Tillsättande av valberedning.
§ 12 Stadgeändringar.
§ 13 Medaljer, Vegadagen 2024.
§ 14 Övriga frågor
§ 15 Mötet avslutas

Efter årsmötet hålls en enkel eftersits med snacks o dryck där Lektor Per Schubert Malmö Universitet ger en ”Rapport från SSAG’s Svalbardsexkursion i juli 2023”.

Hjärtligt Välkomna

För styrelsen;

Madeleine Bonow
Ordf. SSAG

Jonas Åkerman
Sekr. SSAG