Nominering till Alfortska priset

Till prefekter, professorer, docenter och lektorer vid landets naturgeografiska universitetsinstitutioner samt institutioner där naturgeografi ingår.

Sedan 1977 har Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) möjlighet att dela ut det Alfortska priset på 40 000 kr till en nyligen disputerad forskare som skrivit en mycket bra naturgeografisk avhandling. Detta är ett stipendium, vilket innebär att den nydisputerade får priset att disponera helt efter eget önskemål och det skall inte in i någon institutions ekonomi. Avgörande vid bedömning av pristagare är att avhandlingens frågeställning är av stort intresse och att såväl projektet som avhandlingens utformning är av utomordentlig kvalitet.

SSAG:s styrelse uppskattar er hjälp med nominering av kandidater för Alfortska priset 2023, vilket kommer att delas ut vid Vega-middagen 22 april 2024.

Vi ber er distribuera denna inbjudan och/eller att nominera pristagare inom er institution. Endast avhandlingar inom det naturgeografiska ämnesområdet publicerade under 2023 kan nomineras.

Det krävs inget speciellt format på nomineringarna men max 2 A4 sidor kan ses som en riktlinje. Handledare, prefekter, studierektorer. professorer, docenter och lektorer kan nominera.

Tidigare pristagare kan sökas på SSAG’s hemsida eller i tidskriften YMER.

Nomineringen ska vara styrelsen och SSAG’s sekreterare Doc. Jonas Åkerman, jonas.akerman@nateko.lu.se med cc. per.schubert@mau.se och lina.polvi@umu.se tillhanda senast fredag 19/1 2024. Förutom nominering med motivering via mejl måste 3 kopior av avhandlingen bifogas till adressen nedan. (Finns avhandlingen digitalt går det naturligtvis bra med bara en länk)

Priset grundar sig i en donation från dir. Sven Alfort.

Med vänlig hälsning,
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

SSAG’s Sekreterare
Docent H. Jonas Åkerman

Adress för inskickande av kopia av avhandlingen

Tre ex till:
Doc. Jonas Åkerman
Inst. för naturgeografi och Ekosystemvetenskap
Sölvegatan 12 (hämtställe 16)
223 62 Lund