Påminnelse om medlemsavgift

Den som betalat medlemsavgift till SSAG för 2022 och ändå fått en påminnelse i dagarna kan bortse ifrån denna.