Geografiska Annaler A – Physical Geography

SSAG ger ut tidskriften Geografiska Annaler A fyra gånger per år. Geografiska Annaler började publiceras 1919 men delades 1965 i två serier: (A) naturgeografi och (B) kulturgeografi. Geografiska Annaler A behandlar ämnet naturgeografi och närliggande ämnesområden samt tvärvetenskapliga studier med tydlig naturgeografisk koppling. Tidskriften är internationell med engelska som publiceringsspråk. I tidskriften publiceras peer-review-granskade vetenskapliga resultat från hela världen.

ISI Journal Citation Reports® Ranking: 2015:
30/49 Geography, Physical; 18/47 Geology
Impact Factor: 1.609

Editors-in-Chief

Dr. Johan M. Bonow
Department of Social and Economic Geography
Uppsala University
PO Box 513, 751 20 Uppsala
Sweden

E-mail: johan.bonow@ssag.se

Professor Hans W. Linderholm
Department of Earth Sciences
University of Gothenburg
PO Box 460
SE-405 30 Göteborg
Sweden

E-mail: hansl@gvc.gu.se

Associate Editors

Marie-Françoise André, Univ. Clermont-Ferrand, France
Kate Rowntree, Rhodes Univ., South Africa
Lothar Schrott, Univ. of Bonn, Germany
Darrel Swift, The Univ. of Sheffield, UK
Jee-Hoon Jeong, Chonnam National Univ. Republic of Korea
Yu Liu, Chinese Academy of Sciences, China
Anne Solgaard, Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS), Denmark

Distributör

Distribueras av Taylor & Francis. Kontakta förlaget för att köpa enskilda exemplar av Geografiska Annaler A.