Extra möte i SSAG 30 januari 2024

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi kallar härmed sina medlemmar till ett extramöte 30/1 2024

Extramöte tisdagen den 30 januari 2024 kl. 18.00–18.30. Endast Zoom-möte. Öppet för alla SSAG medlemmar och det är önskvärt att ni deltar. De SSAG medlemmar utöver styrelsen som önskar deltaga per Zoom meddelar detta till SSAG’s sekreterare (jonas.akerman@nateko.lu.se) senast den 28 januari 2024 för att erhålla inloggningsuppgifter via mejl.

Mötets dagordning

§ 1. Mötet öppnas.

§ 2. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, justerare.

§ 3. Fastställande av dagordning.

§ 4. Stadgeändringar. De vid tidigare årsmöte aviserade, behandlade och beslutade stadgeändringarna måste tas igen vid detta ett andra extra möte. Det gäller uppdaterade och moderniserade skrivningar i stadgarna för att möta upp till nya regler och förordningar.

§ 5. Beslut om Stadgeändringar.

§ 6. Övriga frågor.

§ 7. Mötet avslutas.

Hjärtligt Välkomna på Zoom

För styrelsen;
Madeleine Bonow, ordf. SSAG
Jonas Åkerman, sekr. SSAG