Publikationer

Geografiska Annaler A – Physical Geography

SSAG ger ut tidskriften Geografiska Annaler A fyra gånger per år. Geografiska Annaler började publiceras 1919 men delades 1965 i två serier: (A) naturgeografi och (B) kulturgeografi. Tidskriften behandlar ämnet naturgeografi samt närliggande ämnesområden och tvärvetenskapliga studier med tydlig naturgeografisk koppling. Geografiska Annaler är en internationell tidskrift med engelska som publiceringsspråk. I tidskriften publiceras peer-review-granskade vetenskapliga resultat från hela världen.

Redaktörer
Johan M. Bonow
Hans Linderholm

Geografiska Annaler A

Geografiska Annaler B – Human Geography

SSAG ger ut tidskriften Geografiska Annaler B fyra gånger per år. Varje nummer innehåller ca 260 sidor. Tidskriften är internationell och den publiceras därför enbart på engelska. Ämnesområdet för Geografiska Annaler B täcker såväl teoretiska som empiriska aspekter av kulturgeografi och ekonomisk geografi. Tidskriften har ingen speciell regional profil men den har en viss tonvikt på Norden och länderna kring Östersjön.

Redaktörer
Richard Ek
Rikard Eriksson

Geografiska Annaler B

kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology

SSAG ger ut open access-tidskriften kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology två gånger per år. Tidskriften lanserades 2018 och ges ut på engelska.

Redaktörer
Sten Hagberg
Jörgen Hellman

kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology

Ymer

Ymer började ges ut 1881. Ymer är en årlig antologi på svenska som behandlar ett aktuellt forskningstema. Medlemmar i SSAG erhåller Ymer varje år.

Ymer

Publikationernas historia

Se SSAG:s historia. Där finns även en PDF med en text ur Ymer från 1881 som tar upp Ymers namn, förteckning över tidigare redaktörer för Geografiska Annaler samt kort information om Atlas över Sverige och Sveriges Nationalatlas (SNA).

SSAG:s historia
SSAG:s publikationer (PDF)
Sveriges Nationalatlas