Länkar

Här finns länkar till universitet och högskolor i Sverige som bedriver undervisning i geografi och antropologi samt stipendielänkar m.m.

Universitet

Göteborgs universitet
Institutionen för ekonomi och samhälle
Institutionen för geovetenskaper
Institutionen för globala studier

Karlstads universitet
Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Linköpings universitetet
Institutionen för Tema

Linnéuniversitet
Institutionen för kulturvetenskaper

Lunds universitet
Geobiblioteket
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Sociologiska institutionen

Malmö universitet

Mittuniversitetet
Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Stockholms universitet
Institutionen för naturgeografi
Kulturgeografiska institutionen
Socialantropologiska institutionen

Umeå universitet
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Institutionen för geografi

Uppsala universitet
Geobiblioteket
Institutionen för geovetenskaper
Kulturgeografiska institutionen
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Örebro universitet
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Högskolor

Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Södertörns högskola

Stipendier

Geografiska förbundet
Resestipendier för examensarbete till en yngre geograf, kulturgeograf eller naturgeograf som studerar eller nyligen har studerat vid Institutionen för naturgeografi eller Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet.

Kungliga Vetenskapsakademien
Resestipendier för resor utanför Norden till forskare och doktorander inom geografi och geovetenskaper.

Nordenskiöld-samfundet
Stipendier till yngre forskare inom geografi, geologi, etnografi, arkeologi samt närstående naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsgrenar.

Nordiska Afrikainstitutet
Delar ut resestipendier för resor till Afrika. Beviljar även studiebidrag för logi och resa till Uppsala för studier på Afrikainstitutets bibliotek. Mottagare av stipendierna är journalister, forskare, läromedelsförfattare etc.

SASNET – Swedish South Asian Studies Network
Här hittar man all tänkbar information om Asien. SASNET delar också ut olika typer av stipendier och resebidrag.

Universitets- och högskolerådet
Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendium för mindre fältstudier. Detta ger studerande vid universitet och högskolor med minst 150 högskolepoäng möjligheten att på plats i ett utvecklingsland samla material till examensarbeten för kandidat-, magister- eller mastersexamina.

Övrigt

Association of Geographical Societies in Europe (EUGEO) – samarbetsorganisation för geografiföreningar där SSAG är medlem
Etnografiska museet – museum i Stockholm
European Association of Social Anthropologists
European Geography Association (EGEA) – samlar studenter och unga geografer
Geo – tysk geografitidskrift
Geografilärarnas Riksförening – nationell förening för geografilärare
Geografiska föreningen i Umeå – förening vid Umeå universitet
Geografiska föreningen i Uppsala – förening vid Uppsala universitet
International Geographical Union (IGU) – nationalkommittén för geografi är medlem
Kartografiska Sällskapet – arbetar för att främja kartografi, GIS, fjärranalys m.m.
Länsstyrelsernas GIS-tjänster – digitala online-kartor över Sverige
National Geographic – amerikansk geografitidskrift
Svenska Nationalkommittén för Geofysik – en del av Kungl. Vetenskapsakademien
Svenska Nationalkommittén för Geografi – en del av Kungl. Vetenskapsakademien
Sveriges Antropologförbund (SANT) – främjar antropologin i Sverige
Seterra – mer än 200 geografispel
ThoughtCo – geografinyheter, länkar m.m.
Världskulturmuseet – museum i Göteborg
Östasiatiska museet – museum i Stockholm