Författararkiv: ssagadmin

Ymer 2021 publicerad

Megaprojekt – Kritiska perspektiv på storskalig infrastruktur

Årets Ymer handlar om megaprojekt. Över hela världen uppförs storskalig infrastruktur som aldrig förr. Man bygger vägsystem, hamnar, höghastighetståg, ekonomiska zoner, och telekommunikationssystem bara för att nämna några.

Detta samtida fenomen undersöks i volymen genom en samling aktuella, empirinära och etnografiska studier av megaprojekt i olika delar av världen. Bokens författare är kultur- och socialantropologer, kulturgeografer och statsvetare som utifrån sina respektive perspektiv visar att megaprojekt präglas av politik och att maktrelationer är centrala för dess design, tillblivelse och sociala effekter. De olika kapitlen fördjupar sig i frågor som rör politiskt beslutsfattande, expertis och påverkan på lokala samhällen, och problematiserar även antaganden om skala, tid och rum.

Redaktörer: Gabriella Körling och Susann Baez Ullberg

Innehåll:

Gabriella Körling & Susann Baez Ullberg
Megaprojekt: En inledning

Livia Johannesson
En fråga om ansvar: Demokratiska mekanismer för ansvarsutkrävande och ansvarsflykt i megaprojekt

Lennart Tonell
Förbifart Stockholm, en biografi: Planering och beslutsfattande i ett svenskt megaprojekt

Elisa López
Stadsomvandlingen i Kiruna: Planering och politik i ett urbant megaprojekt

Gabriella Körling
I väntan på järnvägen: Megaprojekt och drömmar om framtiden i Niger

Daniel Escobar López
Grundläggning: Allmänhetens respons på byggandet av en internationell flygplats i Anderna

Ilda Lindell
Storskaliga och informella infrastrukturer i städ er i det global a Syd: Makt, motstånd och temporalitet i Maputo, Moçambique

Asta Vonderau
Att få molnet att växa: En studie av den digitala framtidens megaprojekt i Sverige

Lukas Smas
Att lokalisera och formge ett megaprojekt: Exemplet Nya Karolinska Solna i Hagastadens kluster

Susann Baez Ullberg
Megaprojekt i tiden: Vattnets infrastruktur och temporalitet i Peru

Medlem i SSAG har fått årsboken Ymer med post.

Ymer
Medlemskap i SSAG

Alfortpriset 2020 till Caroline Greiser

Caroline Greiser, Stockholms universitet, tilldelas Alfortpriset på 40 000 kr för år 2020 för avhandlingen ”Microclimate at range margins. Consequences for boreal forest understory species”.

Sedan 1977 har Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) delat ut det Alfortska priset till en nyligen disputerad forskare som skrivit en mycket bra naturgeografisk avhandling.

Caroline Greisers avhandling behandlar frågor kring vilka förändringar i olika vegetationsmönster vi kan förvänta oss vid förändringar av klimatet. Avhandlingen inkluderar både fältobservationer och experiment. Den behandlar de rumsliga förändringarna av klimatiska begränsningar för olika arter. Här ingår viktiga naturgeografiska parametrar som jordarter, topografi och mikroklimat som avhandlas ingående, inte bara i ord, utan med väl underbyggda observationer och experiment. Speciellt avsnittet om fragmenterade områden och gränser som ”öar” i gynnsamma mikroklimatiska lägen och eftersläpande ”refugier” behandlas ingående med modernt geografiskt synsätt. Långt mer djupgående än i traditionell mer statisk biogeografi. Avhandlingen är påfallande tilltalade med ett rikt illustrationsmaterial och pedagogiskt utformad även för icke specialisten.

Nominering för Alfortska priset senast 22/1 2021

Sedan 1977 har Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) möjlighet att dela ut det Alfortska priset på 40 000 kr till en nyligen disputerad forskare som skrivit en mycket bra naturgeografisk avhandling. Detta är ett stipendium, vilket innebär att den nydisputerade får priset att disponera helt efter eget önskemål och det skall inte in i någon institutions ekonomi. Avgörande vid bedömning av pristagare är att avhandlingens frågeställning är av stort intresse och att såväl projektet som avhandlingens utformning är av utomordentlig kvalitet.

Handledare, prefekter, studierektorer, professorer, docenter och lektorer kan nominera.

Nominering av kandidater för Alfortska priset (PDF)

Kallelse till SSAG:s årsmöte 24/11

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi kallar härmed sina medlemmar till årsmöte

Tisdagen den 24 november 2020 kl. 19.00 via Zoom. Observera att årsmötet endast äger rum digitalt via Zoom.

SSAG-medlemmar som önskar deltaga per Zoom meddelar detta till SSAG:s sekreterare (jonas.akerman@nateko.lu.se) senast den 20 november 2020 för att erhålla inloggningsuppgifter via mejl.

Kallelse med dagordning (PDF)

EUGEO-konferens 2021

EUGEO (Association of Geographical Societies in Europe) ordnar en konferens vid Karlsuniversitetet i Prag 28 juni – 1 juli 2021.

Temat är “Sustainable geographies in the heart of Europe”.

Konferensen kommer genomföras i hybridform, vilket innebär att deltagarna kan välja mellan att delta på plats eller via nätet.

SSAG är medlem i EUGEO.

Inbjudan till EUGEO 2021 (PDF)

EUGEO 2021
EUGEO

Nytt nummer av kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology

kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology, 2020, Vol. 3, Issue 1, “The Anthropology of Wellbeing in Troubled Times“

Imaging Knowledge: Visual Anthropology, Storytelling and the Slow Path Toward Wisdom
Paul Stoller

Sensuous Scholarship and the Quest for Wellbeing
A. David Napier

Imagining World Solidarities for a Livable Future
Alisse Waterston

Activism as Care: Kathmandu, Paris, Toronto, New York City
Carole McGranahan

Bricolage

Of Rumors and Transfers: The Short Life of Western-Educated Women’s Associations in French Sudan (1955-1960)
Rosa de Jorio

Corona: Anthropology About a Pandemic – Panel Discussion of the Swedish Anthropological Association
Tova Höjdestrand

Swedish PhD Dissertations in Anthropology and related disciplines 2018-2020

kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology

New issue of kritisk etnografi − Swedish Journal of Anthropology

A new Issue of kritisk etnografi − Swedish Journal of Anthropology, Vol. 2, No 1-2, 2019, is now published, focusing on “Comparative Municipal Ethnographies”. Several articles is about African countries and contexts. The purpose is to contribute to informed analyses of the conditions and articulations of local politics from different parts of the world. Case-studies include the marketspace of party politics (Ghana), diaspora politics and local development (Mali, Tibet/India), urban development and land speculation (Uganda, Niger), decentralised policy reforms (Indonesia, Bolivia), tourism industry and local politics (Philippines), and political failure (Burkina Faso).

A common thread is the ethnographic analysis of how “democratic decentralisation” articulates meaning in different contexts and countries across the world. Comparing discourses, debates and practices between municipalities puts the searchlight on the interaction of actors and institutions, including administrative procedures, traditional and religious authorities, representatives of marginalised groups, development actors, political parties, and social and political brokers. Access all articles here: https://kritisketnografi.se/2019-2/

kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology, 2019, Vol 2, Issue 1-2, “Comparative Municipal Ethnographies“

kritisk etnografi − Swedish Journal of Anthropology

Geografdagarna 2020, 27−28/10

Kulturgeografiska institutionen och Uppsala universitet hälsar alla hjärtligt välkomna till Geografdagarna 27−28 oktober 2020.

Geografdagarna är en nationell mötesplats för geografilärare på alla nivåer, geografilärarutbildare från universitet och högskolor samt andra med intresse för geografiutbildning.

Anmälan och mer information, se inbjudan (pdf) eller besök www.kultgeog.uu.se.

Frågor angående Geografdagarna i Uppsala 2020 skickas till geografdagarna@kultgeog.uu.se.