Nominering för Alfortska priset senast 20/1 2023

Till prefekter, professorer, docenter och lektorer vid landets naturgeografiska universitetsinstitutioner samt institutioner där naturgeografi ingår.

Sedan 1977 har Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) möjlighet att dela ut det Alfortska priset på 40 000 kr till en nyligen disputerad forskare som skrivit en mycket bra naturgeografisk avhandling. Detta är ett stipendium, vilket innebär att den nydisputerade får priset att disponera helt efter eget önskemål och det skall inte in i någon institutions ekonomi. Avgörande vid bedömning av pristagare är att avhandlingens frågeställning är av stort intresse och att såväl projektet som avhandlingens utformning är av utomordentlig kvalitet.

SSAG:s styrelse uppskattar er hjälp med nominering av kandidater för Alfortska priset 2022, vilket kommer att delas ut vid Vega-middagen 21 april 2023.

Vi ber er distribuera denna inbjudan att nominera pristagare inom er institution. Endast avhandlingar inom det naturgeografiska ämnesområdet publicerade under 2022 kan nomineras.

Det krävs inget speciellt format på nomineringarna men max 2 A4 sidor kan ses som en riktlinje. Handledare, prefekter, studierektorer. professorer, docenter och lektorer kan nominera.

Tidigare pristagare kan sökas på SSAG’s hemsida. https://www.ssag.se eller i tidskriften YMER.

Nomineringen ska vara styrelsen SSAG sekreterare Doc. Jonas Åkerman, jonas.akerman@nateko.lu.se med cc. per.schubert@mau.se och lina.polvi@umu.se tillhanda senast fredag 20/1–2023. Förutom nominering med motivering via mejl måste 3 kopior av avhandlingen bifogas till adressen nedan.

Priset grundar sig i en donation från dir. Sven Alfort.

Adress för inskickande av kopia av avhandlingen:

Tre ex till;
Doc. Jonas Åkerman
Inst. för naturgeografi och Ekosystemvetenskap
Sölvegatan 12 (hämtställe 16)
22362 Lund

Nominering för Alfortska priset (PDF)