Ymer 2021 publicerad

Megaprojekt – Kritiska perspektiv på storskalig infrastruktur

Årets Ymer handlar om megaprojekt. Över hela världen uppförs storskalig infrastruktur som aldrig förr. Man bygger vägsystem, hamnar, höghastighetståg, ekonomiska zoner, och telekommunikationssystem bara för att nämna några.

Detta samtida fenomen undersöks i volymen genom en samling aktuella, empirinära och etnografiska studier av megaprojekt i olika delar av världen. Bokens författare är kultur- och socialantropologer, kulturgeografer och statsvetare som utifrån sina respektive perspektiv visar att megaprojekt präglas av politik och att maktrelationer är centrala för dess design, tillblivelse och sociala effekter. De olika kapitlen fördjupar sig i frågor som rör politiskt beslutsfattande, expertis och påverkan på lokala samhällen, och problematiserar även antaganden om skala, tid och rum.

Redaktörer: Gabriella Körling och Susann Baez Ullberg

Innehåll:

Gabriella Körling & Susann Baez Ullberg
Megaprojekt: En inledning

Livia Johannesson
En fråga om ansvar: Demokratiska mekanismer för ansvarsutkrävande och ansvarsflykt i megaprojekt

Lennart Tonell
Förbifart Stockholm, en biografi: Planering och beslutsfattande i ett svenskt megaprojekt

Elisa López
Stadsomvandlingen i Kiruna: Planering och politik i ett urbant megaprojekt

Gabriella Körling
I väntan på järnvägen: Megaprojekt och drömmar om framtiden i Niger

Daniel Escobar López
Grundläggning: Allmänhetens respons på byggandet av en internationell flygplats i Anderna

Ilda Lindell
Storskaliga och informella infrastrukturer i städ er i det global a Syd: Makt, motstånd och temporalitet i Maputo, Moçambique

Asta Vonderau
Att få molnet att växa: En studie av den digitala framtidens megaprojekt i Sverige

Lukas Smas
Att lokalisera och formge ett megaprojekt: Exemplet Nya Karolinska Solna i Hagastadens kluster

Susann Baez Ullberg
Megaprojekt i tiden: Vattnets infrastruktur och temporalitet i Peru

Medlem i SSAG har fått årsboken Ymer med post.

Ymer
Medlemskap i SSAG