Alfortska donationsfonden

Donationsbrev.

1. Härmed ställs en summa om 150 000 kronor till förfogande för Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Sällskapet skall förvalta donationsmedlen under namnet ”Alfortska donationsfonden” tillsammans med sina övriga fonder.

2. Donationsfondens ändamål skall vara

att stödja Sällskapets verksamhet och bereda Sällskapet möjlighet att genom ett årligt pris hedra enskild, företrädesvis yngre, svensk forskare för förtjänstfulla insatser inom naturgeografin.

3. Av den tillgängliga avkastningen, beräknad enligt Riksbankens diskonto, avsättes 20% till kapitalets förökande, 20% till Sällskapets allmänna verksamhet och 60% till ett pris åt förtjänt forskare.

Stockholm den 27 september 1976

Sven Alfort