Alfortpriset 2021 till Caroline Greiser

Caroline Greiser, Stockholms universitet, tilldelas Alfortpriset på 40 000 kr för år 2021 för avhandlingen ”Microclimate at range margins. Consequences for boreal forest understory species”.

Sedan 1977 har Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) delat ut det Alfortska priset till en nyligen disputerad forskare som skrivit en mycket bra naturgeografisk avhandling.

Caroline Greisers avhandling behandlar frågor kring vilka förändringar i olika vegetationsmönster vi kan förvänta oss vid förändringar av klimatet. Avhandlingen inkluderar både fältobservationer och experiment. Den behandlar de rumsliga förändringarna av klimatiska begränsningar för olika arter. Här ingår viktiga naturgeografiska parametrar som jordarter, topografi och mikroklimat som avhandlas ingående, inte bara i ord, utan med väl underbyggda observationer och experiment. Speciellt avsnittet om fragmenterade områden och gränser som ”öar” i gynnsamma mikroklimatiska lägen och eftersläpande ”refugier” behandlas ingående med modernt geografiskt synsätt. Långt mer djupgående än i traditionell mer statisk biogeografi. Avhandlingen är påfallande tilltalade med ett rikt illustrationsmaterial och pedagogiskt utformad även för icke specialisten.