Om

SSAG är en förkortning för Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Föreningen har en över hundraårig historia med flera kända geografiska upptäckare, professorer och vetenskapsmän bland sina medlemmar. Sällskapets högste beskyddare har sedan 1878 varit Hans Majestät Konungen. Förutom ordinarie verksamhet organiserade sällskapet under sin tidiga historia upptäcktsresor för att utforska jordens sista vita fläckar på världskartan. Till minne av dessa resor utdelar föreningen idag flera resestipendier för forskningsändamål.

I sällskapets stadgar framgår huvudsyftet för föreningen som är…

”…att inom Sverige främja utvecklingen av antropologien, geografien och närbesläktade vetenskaper, att utgöra en föreningslänk mellan dessa vetenskapers idkare och allmänheten, att inleda och underhålla förbindelser med utländska sällskap, som hava enehanda bestämmelser, samt att understödja forskningar inom dessa kunskapsarters område.” (§ 1 i SSAG:s stadgar).

Föreningen är öppen för alla som har intresse för geografi eller antropologi. Geografiämnet har emellertid kommit att spela en mer framträdande roll i föreningen än antropologin.

Historia
Publikationer
Stipendier
Medaljer
Organisation
Stadgar och bestämmelser
Medlemskap

Broschyr om SSAG på engelska