Stopp för Retzius-medalj

Styrelsen för Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi har beslutat att inte längre dela ut Anders Retzius medalj. Den senaste tidens avslöjanden har gjort att styrelsen inte längre anser det vara möjligt att försvara att en medalj i Anders Retzius namn delas ut.

Den tidigare strategin har varit att ge priset till skickliga och framstående kulturgeografer och antropologer för att på så sätt fylla priset med en ny betydelse. Men denna strategi är alltså inte längre möjlig, menar en enig styrelse.

I praktiken innebär detta att professor Lesley Head, University of Wollongong, istället får Vegamedaljen vid en ceremoni på Stockholms slott i april 2015. Frågan om huruvida och till vad Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi kan använda medlen ur Anders Retzius medaljfond kommer att beredas under året. Men en enig styrelse har alltså beslutat att Anders Retzius-medalj inte längre kommer att delas ut.

Dagens Nyheter 25 januari 2015: Mörk historia fram i ljuset
Dagens Nyheter 31 januari 2015: Det mörka arvet delar institutet
Karolinska Institutet 16 februari 2015: Retzius laddad fråga för KI
Dagens Nyheter 7 mars 2015: Stopp för medalj till rasforskarens minne
Tidigare medaljörer