Vegadagen 2015

SSAG delar 2015 ut Vegamedaljen till professor Lesley Head, University of Wollongong, Australien. Hon tilldelas medaljen för sitt breda bidrag till kulturgeografi, i synnerhet i skärningspunkten mellan kulturstudier och hållbar utveckling.

Vegasymposiet 2015 tillägnas professor Heads forskning. Symposiet äger rum torsdagen den 23 april kl. 13.00–16.30 i Beijersalen, Kungliga vetenskapsakademien, Stockholm.

Program