Boksläpp 27 februari: Resurser och politik i Afrika

Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi inbjuder till

Boksläpp

ymer2014

Fredagen 27 februari 2015 kl. 15.15–17.00 i rum Eng 3-2028, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Engelska Parken, Thunbergsvägen 3H, Uppsala.

Vi upplever en ny rush till Afrika där mycket kretsar kring resurser och politik. Och ändå är det fortfarande svepande generaliseringar som dominerar bilden av ”det nya Afrika”. Årets upplaga av Ymer är istället baserad på långvarig fältforskning. Författarna – antropologer, kultur- och naturgeografer – ger förtätande beskrivningar och insiktsfulla analyser av vanliga människors tillvaro och försörjningsvillkor. Genom lokala perspektiv på globala processer analyseras tillgång till och kontroll över resurser, och maktutövning och politiskt deltagande – och förstås även resursbrist och maktlöshet.

Redaktörerna Sten Hagberg och Gabriella Körling presenterar YMER 2014 tillsammans med kapitelförfattarna. Därefter mingel.

Medverkande författare: Annika Dahlberg, Sten Hagberg, Flora Hajdu, Syna Ouattara, Jesper Bjarnesen, Peter Kinlund, Molly Sundberg och Gabriella Körling.

Varmt välkommen!

Affisch
Beställ Ymer 2014