Geografdagarna 30–31 oktober 2018

Geografdagarna anordnas på Karlstads universitet 30–31 oktober 2018.

Konferensen startar 30 oktober kl. 09.00 och avslutas 31 oktober kl. 15.00.

Konferensen äger rum på Karlstads universitet och på Hotell Scandic Winn, Norra Strandgatan 9-11, Karlstad.

Sista anmälningsdag är 2018-09-29.

Konferensen är en nationell mötesplats för geografilärare på alla nivåer samt geografilärarutbildare från högskolor och universitet.

Geografdagarna 2018 fokuserar på geografiämnets nuvarande ställning och framtida utveckling.

I programmet ingår föreläsningar, workshops och seminarier. Konferensens huvudtema är ”Geografiska framtider”.

Några aspekter som vi särskilt belyser är framtidsfrågor som geografiskt tema, digitaliseringens möjligheter och geopolitikens utmaningar.

Tine Beneker från Utrecht Universitet i Nederländerna föreläser om hur framtidsfrågor kan tas upp i geografiundervisningen. Vladislav Savic, mångårig utrikespolitisk kommentator, föreläser under temat ”Den nya nationalismen och Eurasien”. Kari Beate Remmen från Oslo Universitet behandlar fältstudier i geografiundervisningen.

Digitala och pedagogiska verktyg i geografiundervisningen behandlas i workshops av representanter från Lantmäteriet, ESRI, Centrum för klimat och säkerhet samt Gapminder.

Geografilärarutbildare från högskolor och universitet genomför en workshop kring aktuella frågeställningar i utbildning och forskning.

Under onsdag eftermiddagen arrangerar Nationalkommittén i Geografi sitt årliga kollokvium, där Lars Nyberg, Karlstad Universitet föreläser kring temat ”Naturkatastrofer”. Pris till årets geografilärare delas ut.

Konferensavgiften är 900 kronor exkl. moms, 1125 kr med moms, i denna avgift ingår konferensavgift, luncher, kaffe och konferensmiddagen.

Hotellrum har förbokats på hotell i Karlstad till förmånliga avtalspriser.

Geografidagarna arrangeras av Karlstads Universitet i samarbete med Geografilärarnas förening och Nationalkommittén i Geografi. Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) medverkar vid Geografdagarna och bidrar också till finansieringen av konferensen.

Geografdagarna 2018