Ymer 2018 publicerad

Ymer 2018 har temat ”Globala flöden och lokala praktiker – policymobilitet i tid och rum”.

Medlem i SSAG har fått årsboken Ymer med post.

Ymer
Medlemskap i SSAG