Kungen delade ut Vegamedaljen till Lesley Head

lesley_head_vegamedaljutdelning_webb

Vid en ceremoni på Kungliga slottet i Stockholm den 22 april 2015 tilldelades professor Lesley Head Vegamedaljen. Foto: Kungahuset.se.

Vegamedaljen.

Vegamedaljen.

Lesley Head.

Lesley Head.

2015 års Vegamedalj går till Lesley Head för hennes bidrag till det breda ämnet kulturgeografi. Hennes forskning ligger i skärningspunkten mellan kulturstudier och hållbar utveckling, och hon förenar ett engagemang för en kritisk och teoretiskt vass kulturgeografi med en gedigen empirisk grund. Hon är en central humanvetenskaplig röst inom klimatforskningen och hon är en viktig ambassadör för kulturgeografins roll i dessa sammanhang. Hon har även ett nära och aktivt samarbete med nordiska geografer. Hon är en mycket aktiv forskare som byggt upp en stark tvärvetenskaplig och internationell forskningsmiljö vid University of Wollongong, Australien, och hon representerar ett forskningsfält i dynamisk utveckling.

Vegasymposiet 2015 tillägnas professor Heads forskning. Symposiet äger rum torsdagen den 23 april kl. 13.00–16.30 på Kungliga vetenskapsakademien i Stockholm.

Kungen delade ut Vegamedaljen (kungahuset.se)

Vegasymposiet 23 april