Kallelse till SSAG:s årsmöte 27 november

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi kallar härmed sina medlemmar till årsmöte

Tisdagen den 27 november 2018 kl. 18.00 i Högbomssalen, Geovetenskapens hus (U-huset), Frescati.

Efter årsmötet Ymer-mingel med redaktören för Ymer 2018, Ida Andersson.

Kallelse med dagordning
Ymer