Föreläsning 27 januari: Med kluvna känslor i Nordkorea

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi inbjuder till föreläsning med Anders Ericson och Erik Huss.

Tid: Onsdagen den 27 januari kl. 18.00–20.00.
Plats: De Geersalen, Geovetenskapens hus, Stockholms universitet, Frescati. T‐bana: Universitetet.

I september 2013 åkte ekonomen Anders Ericson och geografen Erik Huss till världens mest slutna land, kommunistdiktaturen Nordkorea. Vi får följa med på en pionjärresa som tidigare aldrig kunnat genomföras. Vi får se naturområden och städer som sedan 1948 varit omöjliga att besöka för västerlänningar. Syftet med resan var bland annat att se vilken roll fri kommunikation har för en demokratisk utveckling. Ni kommer att få en inblick i detta lands demografi, krigshistoria och geografi, i ett land där tiden förefaller ha stannat på 1950‐talet samtidigt som man vill visa upp en modern fasad. Anders Ericson och Erik Huss berättar och visar bilder och filmer från tio dagars vistelse i Nordkorea.

Inbjudan (PDF)
Inbjudan (JPG)