Bilder från Vegadagen 2019

Vegasymposiet på Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm.
Professor Emily Martin, New York University, associate professor Jane Anderson, New York University, professor Don Kulick, Uppsala University, and professor Leith Mullings, City University of New York.

Om Vegadagen