Beslut om stipendier 2016

Sällskapet för Antropologi och Geografi har beslutat tilldela stipendier ur fonder enligt nedan. (Belopp i svenska kronor.)

En forskningsredogörelse eller reseberättelse från respektive stipendiet kommer publiceras på SSAG:s webbplats inom två år efter att stipendiet utdelats.

Kulturgeografi
Chad S. Boda: 35 000
Elise Remling: 10 250
Ellinor Isgren: 24 000
Heather Mackay: 28 000
Johanna Adolfsson: 14 150
Julia De Gregorio: 55 000
Malin Mc Glinn: 15 000
Marat Murzabekov: 29 200
Maria Persdotter: 15 000
Olle Stjernström: 20 000
Tom Mels: 12 000

Naturgeografi
Carl Österlin: 30 000
Christian M. Zdanowicz: 40 000
Dorothée Vallot: 9 500
Emma Li Johansson: 39 000
Gabriel Norén: 15 000
Lena Ehwald: 10 500
Lindsey Higgins: 40 000
Pearl Mzobe: 30 000

Antropologi
Joseph B. Sankoh: 25 000
Paula Uimonen: 25 000
Simon Larsson: 23 000
Stefan Granlund: 32 000
Tomas Cole: 30 000