Alfortska priset till Alistair Aufrett

Alistair Aufrett har blivit 2014 års Alfortska pristagare han får priset för bästa naturgeografiska avhandling. Avhandlingen har titeln ”Seed mobility and connectivity in changing rural landscapes”.

Alistair får härmed mottaga en prissumma om 40.000 kronor. Detta pris delas ut på VEGA-dagen som i år infaller den 15 april.