Vegamedaljen till Compton James Tucker och Wahlbergs medalj i guld till Guðrún Gísladóttir

SSAG har beslutat att tilldela 2014 års Vegamedalj till professor Compton James Tucker från NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, USA, och Department of Geographical Sciences, University of Maryland, College Park, USA. Han tilldelas medaljen för sina bidrag till det geografiska vetenskapsområdet fjärranalys. Han har haft den unika förmågan att kombinera insikter inom strålningsfysik och elektromagnetisk avbildning med djupa kunskaper i naturgeografi.

Styrelsen beslutade också att tilldela Wahlbergs medalj i guld till professor Guðrún Gísladóttir från School of Engineering and Natural Sciences, Islands universitet, Reykjavik, Island. Hon tilldelas medaljen för sina breda och djupa kunskaper om ”land degradation and desertification” och för sitt arbete med att etablera breda geografiska nätverk, miljöer och mötesplatser för forskare i geografi.

Bägge pristagarna tilldelas medaljerna den 14 april på det kungliga slottet.