31 oktober – 1 november: Geografdagarna 2016

Geografdagarna är en nationell mötesplats för geografilärare på alla nivåer.

Geografdagarna 2016 fokuserar på hur vi kan överbrygga avstånd mellan olika utbildningsnivåer, mellan skola och högre utbildning, mellan ämnet och samhället, mellan skolans styrdokument och praktiker, mellan mer tillämpad geografi och mer teoretisk geografi. Konferensens huvudtema är ”Mind the Gap”.

Geografdagarna 2016 arrangeras i samarbete mellan Geografilärarnas Riksförening och de båda geografiska institutionerna vid Stockholms universitet. SSAG medverkar.

su.se/geografdagarna2016