9 november: Kollokvium under devisen ”Akademin kommer till er”

Svenska Nationalkommittén för geografi inbjuder till 2016 års Kollokvium

Svenska nationalkommittén för geografi inbjuder till årets Kollokvium under devisen ”Akademin kommer till er”. I år kommer kollokviet att äga rum vid Uppsala universitet.

Tid: 9 november 2016, kl 13.15–15.00
Plats: Bertil Hammer 24:K104, Källarplan, Blåsenhus, Uppsala universitet

Eva Andersson, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet presenterar sin forskning om skolsegregation med titeln ”Skolsammansättningen, grannskapet och familjens ändrade betydelse för betyg under en period av liberala reformer. En studie av avgångselever 1991–2012”. Efter presentationen följer en paneldebatt där också åhörarna har möjlighet att ställa frågor.

Pris till geografilärare inrättat av Svenska Nationalkommittén för geografi och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

Svenska Nationalkommittén för geografi som bland annat har i uppgift att främja forskning och utbildning inom ämnesområdet geografi samt att verka för att stärka geografins ställning i samhället, har beslutat att tillsammans med Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi utlysa ett årligt pris för lärare i geografi. Priset är ett stipendium som avser att stödja och uppmärksamma geografilärare verksamma inom grundskolan och gymnasieskolan och som utför sitt arbete med stor skicklighet.

Under kollokviet utdelas årets lärarpris i geografi i samarbete med Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi och Geografilärarnas Riksförening. 2016-års pristagare är Åsa Colliander Celik, Mälarhöjdens skola, Stockholm.

Inbjudan