Geografdagarna 2020, 27−28/10

Kulturgeografiska institutionen och Uppsala universitet hälsar alla hjärtligt välkomna till Geografdagarna 27−28 oktober 2020.

Geografdagarna är en nationell mötesplats för geografilärare på alla nivåer, geografilärarutbildare från universitet och högskolor samt andra med intresse för geografiutbildning.

Anmälan och mer information, se inbjudan (pdf) eller besök www.kultgeog.uu.se.

Frågor angående Geografdagarna i Uppsala 2020 skickas till geografdagarna@kultgeog.uu.se.