Lärarpriset till Greger Ravik

Styrelsen beslutade 14 maj 2014 att ge Lärarpriset till Greger Ravik, Helenelundskolan, Sollentuna.

Motiveringen lyder: Greger Ravik visar att det redan i år 4–6 är viktigt att arbeta med geografiska begrepp och fältstudier. På så sätt lyfter han fram det typiskt geografiska och ökar förståelsen och nyfikenheten för geografiämnet. I sin undervisning varvar han teoretiska och praktiska moment vilket underlättar lärandet. Användandet av IKT är en naturlig del av undervisningen och får det geografiska rummet att vidgas – och krympa. Natur- och kulturgeografi blandas och visar på ämnets bredd. Greger Ravik inspirerar elever och kollegor, vilket är viktigt för lusten att lära och lära ut. Hans engagemang genomsyrar undervisningen och kommer till uttryck i en inspirerande geografi.