Årets geografilärarpris

Den 9 november höll Kungl. Vetenskapsakademiens nationalkommitté för geografi årligt kollokvium och delade ut pris till årets pristagare i geografi till en speciellt förtjänt geografilärare. Priset delas ut i samarbete mellan Nationalkommittén för geografi, Geografilärarnas Riksförening och Svenska Sällskapet för Geografi och Antropologi.

Årets pristagare är Lars Arvidsson från Växjö.

Vid årets kollokvium talade professor Tomas Germundsson om stigande havsnivåer och vilka konsekvenser det kan få. Föreläsningens titel var” Vattnet kommer! – hur möter vi stigande havsnivåer?”

Vid kollokviet på Lunds universitet presenterade också två av SSAG:s alfortpristagare (från 1980 och 2016) vad priset och prispengarna betytt för dem.

Därtill information om KVA:s nationalkommitté för geografi och SSAG-stipendier samt mingel.

Olof Stjernström, ordförande i Nationalkommittén för geografi, och Lars Arvidsson, gymnasielärare i geografi och 2017 års pristagare.

Tomas Germundsson, föreläste om Vattnet kommer! – hur möter vi stigande havsnivåer?

Svenska nationalkommittén för geografi vid Kungl. Vetenskapsakademien
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi
Geografilärarnas Riksförening