• SSAG ger ut de vetenskapliga tidskrifterna Geografiska Annaler A och Geografiska Annaler B samt den mer populärvetenskapliga årsboken Ymer.
  • SSAG stöder geografisk och antropologisk forskning genom stipendier.
  • SSAG arangerar sammankomster med föredrag och det vetenskapliga symposiet Vegadagen med internationella föredragshållare.
  • SSAG delar ut medaljer.

Den som är intresserad av geografi eller antropologi är välkommen att bli medlem.

Medlemskap
Publikationer
Stipendier
Medaljer
Organisation
Stadgar och bestämmelser
Historia
Kontakt