• SSAG ger ut de vetenskapliga tidskrifterna Geografiska Annaler A och Geografiska Annaler B samt den mer populärvetenskapliga årsboken Ymer.
  • SSAG stöder geografisk och antropologisk forskning genom stipendier.
  • SSAG arangerar sammankomster med föredrag och det vetenskapliga symposiet Vegadagen med internationella föredragshållare.
  • SSAG delar ut medaljer.

Den som är intresserad av geografi eller antropologi är välkommen att bli medlem.

Medlemskap
Publikationer
Stipendier
Medaljer
Organisation
Stadgar och bestämmelser
Historia
Kontakt

Lediga stipendier 2017

Ansökan ska vara SSAG tillhanda senast 15 januari 2017. Se SSAG:s anvisningar.

Stipendier

SSAGs medalj i guld till Didier Fassin

didier_fassinSvenska Sällskapet för Antropologi och Geografis medalj i guld tilldelas professor Didier Fassin, James D. Wolfensohn Professor of Social Science vid Institute for Advanced Study, Princeton, USA. Från medicinsk antropologi har professor Fassin utvidgat sin forskning till en övergripande humanitär antropologi som kommit att inriktas mot utsatta grupper, och de samhälleliga institutioner som bidrar till att göra dem utsatta.

Professor Fassin tog emot SSAGs medalj i guld onsdagen den 20 april. Samma dag anordnades Vegasymposiet i Kungliga Vetenskapsakademien för att uppmärksamma professor Fassins forskning.

Vegadagen
Bilder från Vegadagen 2016
Film från när kungen delar ut SSAGs medalj i guld 2016
Film från Vegadagen 2016