• SSAG ger ut de vetenskapliga tidskrifterna Geografiska Annaler A och Geografiska Annaler B samt den mer populärvetenskapliga årsboken Ymer.
  • SSAG stöder geografisk och antropologisk forskning genom stipendier.
  • SSAG arangerar sammankomster med föredrag och det vetenskapliga symposiet Vegadagen med internationella föredragshållare.
  • SSAG delar ut medaljer.

Den som är intresserad av geografi eller antropologi är välkommen att bli medlem.

Medlemskap
Publikationer
Stipendier
Medaljer
Organisation
Stadgar och bestämmelser
Historia
Kontakt

Vegamedaljen till Lesley Head

lesley_head2015 års Vegamedalj går till Lesley Head för hennes bidrag till det breda ämnet kulturgeografi. Hennes forskning ligger i skärningspunkten mellan kulturstudier och hållbar utveckling, och hon förenar ett engagemang för en kritisk och teoretiskt vass kulturgeografi med en gedigen empirisk grund. Hon är en central humanvetenskaplig röst inom klimatforskningen och hon är en viktig ambassadör för kulturgeografins roll i dessa sammanhang. Hon har även ett nära och aktivt samarbete med nordiska geografer. Hon är en mycket aktiv forskare som byggt upp en stark tvärvetenskaplig och internationell forskningsmiljö vid University of Wollongong, Australien, och hon representerar ett forskningsfält i dynamisk utveckling.

SSAGs medaljer