• SSAG ger ut de vetenskapliga tidskrifterna Geografiska Annaler, Series A: Physical Geography och Geografiska Annaler, Series B: Human Geography, samt årsboken Ymer – en antologi på svenska om ett aktuellt forskningstema.
  • SSAG stöder geografisk och antropologisk forskning genom stipendier.
  • SSAG arrangerar sammankomster med föredrag och det vetenskapliga symposiet Vegadagen med internationella föredragshållare.
  • SSAG delar ut medaljer.

Den som är intresserad av geografi eller antropologi är välkommen att bli medlem.

Medlemskap
Publikationer
Stipendier
Medaljer
Organisation
Stadgar och bestämmelser
Historia
Kontakt

Vegadagen 2018

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi delar 2018 ut Vegamedaljen till Gillian Hart, professor i geografi vid University of California, Berkeley, USA och Distinguished Professor vid University of the Witwatersrand, Sydafrika. Därtill har SSAG beslutat att tilldela Johan August Wahlbergs medalj i guld till professor emeritus Arild Holt-Jensen, Institutt for geografi, Universitet i Bergen, Norge, för hans helhetssyn på geografi som vetenskap med dess tillämpningar för samhällsplanering.

Vegasymposiet 2018 tillägnas professor Harts forskning. Symposiet äger rum tisdagen den 24 april.

Vegadagen 2018

Professor Gillian Hart tilldelas Vegamedaljen

2018 års Vegamedalj tilldelas Gillian Hart, Professor of Geography vid University of California, Berkeley, USA, och Distinguished Professor vid Humanities Graduate Centre, University of the Witwatersrand, Sydafrika.

”Professor Emerita Hart has established a worldwide reputation as one of human geography’s leading thinkers: an unrivalled expert on the dialectic of global and local change, on how this dialectic plays out in the rural regions of Southern Africa and Southeast Asia, and on the Gramscian political-economic theory to which she has often turned to understand these issues. Professor Emerita Hart is a world-renowned expert on questions of gender, race and power that she has explored through critical engagements with labor studies, development studies, and agrarian and regional studies.”

Vegadagen 2018

Professor Arild Holt-Jensen tilldelas Johan August Wahlbergs medalj i guld

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi har beslutat att tilldela Johan August Wahlbergs medalj i guld till professor emeritus Arild Holt-Jensen, Institutt for geografi, Universitet i Bergen, Norge, för hans helhetssyn på geografi som vetenskap med dess tillämpningar för samhällsplanering.

Vegadagen 2018