Ymer 2016 och Ymer 2017

Ymer 2016 är försenad och förväntas skickas till SSAGs medlemmar i mars eller april 2017. Tema för Ymer 2016 är ”Genus och entreprenörskap”.

Även Ymer 2017 beräknas komma ut i mars eller april 2017. Tema för Ymer 2017 är ”Urban utveckling och interaktion”.