SSAG vid NGM 2017, 18–21 juni

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi deltar vid Nordic Geographers Meeting i Stockholm 18–21 juni 2017 genom att bland annat informera om sällskapet i konferensprogrammet och vid ett bokbord på plats. Taylor and Francis, som distribuerar SSAGs tidskrifter Geografiska Annaler A – Physical Geography och Geografiska Annaler B – Human Geography, sponsrar professor Don Mitchells keynote. Taylor and Francis kommer även vara värd för en ”open reception”.

NGM 2017