Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) ger stöd till geografisk och antropologisk forskning. Stipendierna sökes skriftligen på särskild ansökningsblankett som, tillsammans med bilagor, skall vara SSAG:s sekreterare tillhanda senast 15 januari 2018.

Lediga stipendier 2018
Tidigare utdelade stipendier

Share →