Kallelse till SSAG:s årsmöte 24/11

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi kallar härmed sina medlemmar till årsmöte

Tisdagen den 24 november 2020 kl. 19.00 via Zoom. Observera att årsmötet endast äger rum digitalt via Zoom.

SSAG-medlemmar som önskar deltaga per Zoom meddelar detta till SSAG:s sekreterare (jonas.akerman@nateko.lu.se) senast den 20 november 2020 för att erhålla inloggningsuppgifter via mejl.

Kallelse med dagordning (PDF)