Ymer skickas från Gotland

ymer_distr

SSAG:s årsbok Ymer distribueras numera av eddy.se, ett förlag som främst arbetar med humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och är beläget på gotländska landsbygden. Här ses vd Stephan Carlsson vid hyllan med Ymer. Vill du beställa Ymer, klicka här: ymer.bokorder.se.