SSAG:s årsmöte hålls 18 november

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi kallar härmed sina medlemmar till årsmöte tisdagen den 18 november kl. 17.30 i Nordenskiöldssalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12, Stockholm.

Därpå följer en presentation av den senaste årsboken Ymer ”Antropologi och Tid” efterföljt av mingel och tilltugg.

Kallelse med dagordning