Inbjudan till Geografikonferansen 2014 i Trondheim

Invitasjon – og oppfordring om å bidra med innlegg («call for paper»)

Geografikonferansen 2014, arrangeres 25.-26. september i Trondheim.

Geografi i skolen og skolen i geografien. Møte mellom forskning, forvaltning og skole

Arrangører: Geografisk institutt, NTNU og Norsk Geografisk Selskap, NGS

Geografer arbeider i mange ulike bransjer, på mange ulike nivå. Det er sjelden eller aldri de møtes på en felles arena. Denne konferansen har det ambisiøse målet å samle «alle» geografer; fra forskningsinstitusjoner, 
universitet og høgskole, fra forvaltningen og ikke minst geografilærere. Konferansen vil gi geografiforskere mulighet til å møtes for å presentere og diskutere sentrale empiriske og teoretiske bidrag og utfordringer, samt vedlikeholde og fornye sine faglige nettverk. Konferansen vil også bidra til å dekke geografilærernes behov for faglig påfyll gjennom formidling av forskningsfunn med relevans for skolens læreplanmål. Konferansen vil dessuten gi geografilærere en arena hvor erfaringer med geografi som fag i skolen kan utveksles med forskere i geografi fagdidaktikk.

Konferansen tilbyr inspirerende plenumsforedrag og interessante sesjoner. Terje Tvedt er en av plenumsforedragsholderne. Han har gjennom sine tv-serier om vannets historie og vannets framtid lært oss både natur- og samfunnsgeografi. Seriene har blitt flittig brukt i skolen. Sesjonsforedragene skal være spennende formidlingsbidrag. Et vidt spekter av tema tas opp i skolen, noe også sesjonene gjenspeiler:

  • Skole og fagdidaktikk: Sesjonsledere, Olav Fjær, olav.fjar@svt.ntnu.no,  (Geografisk institutt, NTNU) og Per Jarle Sætre (Høgskulen i Sogn og Fjordane)
  • Utviklingsgeografi/globalisering: Sesjonsledere, Rune Andersen (Dahlske vgs) og Ståle Angen Rye, stale.angen.rye@svt.ntnu.no, (Geografisk institutt, NTNU)
  • Entreprenørskap og innovasjon: Sesjonsledere, Gjermund Wollan, gjermund.wollan@svt.ntnu.no, (Geografisk institutt, NTNU) og Anne Wally Ryan (Høgskolen i Nord-Trøndelag)
  • Klimaendringer og effekter på landskap og samfunn: Sesjonsledere, Ivar Berthling (Geografisk institutt, NTNU) og Geir Vatne, geir.vatne@svt.ntnu.no, (Geografisk institutt, NTNU)
  • Regionale endringer i Norge: Sesjonsleder, Svein Frisvoll, svein.frisvoll@bygdeforskning.no, (Senter for Bygdeforskning)
  • Miljø, ressurser, forvaltning: Sesjonsledere, Gunhild Setten, gunhild.setten@svt.ntnu.no, (Geografisk institutt, NTNU) og Frode Flemsæter (Senter for Bygdeforskning)
  • Mobilitet: Sesjonsleder, Cathrine Brun, cathrine.brun@svt.ntnu.no, (Geografisk institutt, NTNU)

Vi oppfordrer til å bidra med innlegg! Se sesjonsbeskrivelse her.

15. MAI 2014: Påmelding av paper (sendes til sesjonsleder pr. mail)
01. JUN 2014: Innlevering av abstract
15. JUN 2014: Rabattert påmeldingsfrist (early bird)
25. AUG 2014: Siste påmeldingsfrist

For påmelding og nærmere informasjon: http://www.ntnu.no/geografikonferansen/